mask

Jakie atesty muszą posiadać opakowania plastikowe?

Bezpieczeństwo oferowanej konsumentom żywności ma duże znaczenie, ponieważ przedostanie się do produktów zanieczyszczeń czy ciał obcych, a także wystawienie ich na działanie czynników zewnętrznych powodujących rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. By zminimalizować ryzyko podobnych zdarzeń, wyroby są umieszczane w opakowaniach separujących je od zarazków i zabrudzeń. Warto jednak pamiętać, że kłopotem mogą stać się również wykorzystanie do ich przygotowania substancje. Dotyczy to również opakowań plastikowych do żywności. Istnieją rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie tego problemu. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czy opakowania z tworzyw sztucznych stanowią zagrożenie dla użytkowników?

Podstawowym niebezpieczeństwem związanym z korzystaniem z opakowań przeznaczonych do produktów żywnościowych jest ochrona przed sytuacją, w której cząsteczki użytego materiału przenikają do umieszczonego w nich produktu. Chodzi tu zarówno o zastosowane tworzywo, jak i wyroby służące do ich spajania oraz ozdabiania np. wykonywania nadruków. Jest to tym istotniejsze, że w niektórych sytuacjach zapakowana substancja może reagować chemicznie ze związkami znajdującymi się w opakowaniu. Dla wyeliminowania takiego ryzyka powszechnie sięga się wyłącznie po materiały posiadające stosowny certyfikat. Będzie on jednak konieczny tylko tam, gdzie tworzywo ma bezpośrednią styczność z danym produktem. Nie jest on wymagany np. dla opakowań zbiorczych.

certyfikat

Jakie certyfikaty są potrzebne dla opakowań plastikowych?

Opakowania plastikowe, które mają być przeznaczona do pakowania żywności, powinny mieć certyfikat wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Wystawiane przez tę instytucję „Świadectwa jakości zdrowotnej” dla konkretnego materiału albo produktu są potwierdzeniem, że ich stosowanie nie ma negatywnego wpływu na organizm osoby, która będzie z niego korzystała. Zdarza się jednak, że firmy posługują się także wyrobami posiadającymi certyfikaty wydawane przez inne akredytowane instytucje działające w krajach należących do UE.