mask

Czy opakowania z foli mogą mieć kontakt z żywnością?

W celu ochrony zdrowia konsumentów oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, na szczeblu europejskim zostały wprowadzone specjalne normy dotyczące opakowań plastikowych do kontaktu z żywnością. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jakie wymagania muszą spełnić ich producenci.

Co określają normy dotyczące bezpieczeństwa opakowań na żywność?

Głównym dokumentem regulującym kwestie bezpieczeństwa opakowań jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Normy te określają m.in. minimalne wymagania w zakresie składu chemicznego i fizycznego opakowań, maksymalne dopuszczalne ilości substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka, zasady oceny migracji substancji z opakowań do żywności oraz wymogi dotyczące oznakowania i informacji na temat opakowania i jego składników.

marchew w foliowym opakowaniu

Jak nie należy postępować z plastikowymi pudełkami na żywność?

Jako producent opakowań foliowych zachęcamy, aby ze względów bezpieczeństwa nie wykorzystywać opakowań wielokrotnego użytku do przechowywania żywności, jeśli nie są one przeznaczone do ponownego użycia. Wiele opakowań jednorazowych może zawierać szkodliwe substancje chemiczne, które są w stanie przenikać do żywności podczas ponownego użycia. Nie warto też podgrzewać w nich żywności w kuchence mikrofalowej, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone na opakowaniu. Niektóre rodzaje plastiku mogą się rozpuszczać lub wydzielać szkodliwe substancje chemiczne pod wpływem wysokiej temperatury. Lepiej też nie stosować opakowań z pęknięciami, dziurami lub uszkodzeniami do przechowywania żywności, gdyż mogą one doprowadzić do jej zanieczyszczenia lub utlenienia, a także nie przechowywać w nich kwasowych lub tłustych produktów spożywczych.